صفت فاعلی

ساخت وبلاگ
چکیده : صفت فاعلی آن است که بر کننده ی کار یا دارنده ی معنی دلالت کند و یا آن که مفهوم انجام عملی را به موصو... با عنوان : صفت فاعلی بخوانید :
صفت فاعلی آن است که بر کننده ی کار یا دارنده ی معنی دلالت کند و یا آن که مفهوم انجام عملی را به موصوف نسبت می دهد.ترکیب صفت فاعلی عبارتند از:

«ان» مثل: خواهان٬ پرسان٬ دمان٬ روان٬ دوان

صفاتی که به «ان» ختم می شود٬ بیشتر معنی حال را می دهد: سوزان٬ نالان٬ روان٬ دوان

صفاتی که به «ان» ختم می شود٬ هرگاه مکرر شود٬ ممکن است علامت صفت را از اول حذف کنند٬ مثل: لرزلرزان٬ جنب جنبان٬ پرس پرسان٬ کش کشان

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 11 آبان 1397 ساعت: 2:08