امتحان نوبت اول نگارش دهم

ساخت وبلاگ
چکیده : الف))بازشناسی(۲ نمره) ۱_نوشته زیر را بخوانید و بنویسید نویسنده از چه شگردی (بارش فکری-گزین گفته ها_ا... با عنوان : امتحان نوبت اول نگارش دهم بخوانید :
الف))بازشناسی(۲ نمره)

۱_نوشته زیر را بخوانید و بنویسید نویسنده از چه شگردی (بارش فکری-گزین گفته ها_اگر نویسی)استفاده کرده است؟(۱نمره)

حکیمی گفته است:افسوس که جوان نمی داند و پیر نمی تواند.زندگی یک سفر است.مدت این سفر برای عده ای کم و برای عده ای طولانی است. اگر توانایی ها و نیاز های خود را بشناسیم این سفر برایمان لذت بخش است.گاهی به خاطر غفلت فرصت های زیادی را از دست می دهیم.چنین نیست که بگوییم؛ ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است زیرا فرصت ها سریع از دست می رود.

نوشته های زیر را بخوانید و فضای حاکم بر آن ها (عینی و ذهنی بودن) را مشخص کنید.(۱نمره)

الف)چراغهای مدینه که از دور پیدا شد مدیر کاروان که در اتوبوس ما بود بلند شد و خیر مقدمی گفت و از سوز دل مدینه زا که گذرگاه نبی اکرم و ائمه معصومین بود معرفی کرد.

ب)انسان موجودی اجتماعی است و هر جامعه ای دین٬ زبان٬ اخلاق و باورهای خاصی دارد که افراد جامعه به این اعتقادات و باورها پایبندند.

ب))سازه های نوشتار(۶ نمره)

۳_از میان مثل های زیر یکی را انتخاب نمایید و محتوای آن را به زبان ساده بنویسید.

الف)آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است

ب)اندک اندک جمع گردد وانگهی دریا شود

۴_حکایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده بازنویسی کنید.

یکی از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور کند.گفت :((ای پدر گرسنگی خلق را بکشد. نشنیده ای که ظریفان گفته اند به سیری مردن به که به گرسنگی بردن

نه چندان بخور کز دهانت برآید/نه چندان که از ضعف جانت برآید

۵_ شعر زیر را بخوانید و آن را به نثر امروزی بازگردانی کنید.(۲ نمره)

دوست مشمار آن که در نعمت زند/لاف یاری و برادر خواندگی

دوست آن دانم که گیرد دست دوست/درپریشان حالی و درماندگی

پ))هنجارهای نگارشی(۲ نمره)

۶_نوشته زیر را بخوانید و اشکالهای نگارشی و املایی آن را برطرف نمایید.(۱/۵ نمره)

هرکس به آسانی نمی تواند حسار خانواده را فرو ریزد و وارد فضای پاک و امن آن شود حرمت انسانی و کم رنگ شدن آداب و اخلاق های بشری رهاورد تمدن ماشینی غرب است.

رایانه و تلفن همراه از مظاهر آفرینش انسان است که زندگی انسان را از مشکلاتی برخوردار کرده است.

۷_با توجه به نوشته ادبی کلمات مناسب با متن را از داخل پرانتز انتخاب کنید.(۰/۵ نمره)

((وقتی خواستم به کوهستان بروم از (کنار-بغل-حاشیه) رودی پر خروش عبور کردم قطرات آب به شدت به سنگ ها (اصابت می کردند_می خوردند) از دیدن این همه زیبایی شگفت زده شدم))

ت)) کالبد شناسی متن (۲ نمره)

۸_ طبق ترتیب منطقی پرسش ها برای تهیه گزارش ((افتتاحیه یک مدرسه)) باید کدام سوال در جای خالی قرار گیرد.(۰/۵ نمره)

الف:مکان دقیق مدرسه ب:زمان و روز افتتاحیه

پ:..............................  ت:مهمانان حاضر در افتتاحیه

مدرسه در چند طبقه ساخته شده است

نام خیر مدرسه ساز

۹_متن زیر را بخوانید و آن را بر اساس معیار های مشخص شده بررسی کنید.(۱/۵ نمره)

(معیارها و سنجه ها:عینی و ذهنی بودنبودن_ گزینش واژه ها_فضای حاکم بر نوشتن)

((باران بند آمده بود.جلوی نانوایی شلوغ بود در کودکی فکر می کردم نانوای محله ما با مردم سر جنگ دارد هر وقت چوب را دستش می گرفت به یاد گرز رستم می افتادم))

ث)آفرینش (۸نمره)

درباره یکی از موضوعات زیر با استفاده از شگرد هایی که آموخته اید و با رعایت خوش آغازی-پرورش موضوع_ خوش فرجامی و هنجارهای نگارشی متنی در دو بند بنویسید(۸نمره)

_آینه

_ساحل               

موفق باشید.                                                   جمع بارم:۲۰

 

 

 

 

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 11 آبان 1397 ساعت: 2:08